Title: Lessingova koncepce dramatu Kapitola z německé osvícenské estetiky
Other Titles: Lessing's Conception of Drama. A Chapter from the German Enlightenment Aesthetics
Authors: Chmelíková, Eliška
Advisor: Blahutková, Daniela
Referee: Ševčík, Miloš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9680
Keywords: Gotthold Ephraim Lessing;Hamburská dramaturgie;drama;Láokoón;Emilie Galotti;Moudrý Nathan;Mína z Barnhelmu;Miss Sara Sampson;Denis Diderot;dramaturgie;kritika
Keywords in different language: Gotthold Ephraim Lessing;Hamburg dramaturgy;Laokoon;aesthetic;Denis Diderot;dramaturgy;criticism;dramaturgy
Abstract: Práce se věnuje dramatické teorii osvícenského autora, zakladatele dramaturgie a umělecké kritiky Gottholda Ephraima Lessinga. Je zaměřená na jeho život a dílo. Z teoretických spisů je zmíněna "Hamburská dramaturgie" se zaměřením na teorii dramatu. Dále se práce věnuje Lessingovi jako dramatikovi a zabývá se jeho nejznámějšími měšťanskými dramaty. Pozornost je věnována i druhému rozsáhlému spisu "Láokoón neboli o hranicích malířství a poezie", ve kterém Lessing předkládá svou estetickou teorii.
Abstract in different language: The work is focused on the dramatic theory of Gotthold Ephraim Lessing, writer of the 18th century. It contains the reflection of his famous writing "Hamburg Dramaturgy" which is the compilation of his critics of theatre performances in the National Theatre in Hamburg. He also wrote the plays on his own that are noticed in this text. There is also the other writing "Laokoon" mentioned with Lessing?s aesthetic theory. He was also the founder of art criticism and dramaturgy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Chmelikova.pdfPlný text práce706,82 kBAdobe PDFView/Open
ChmelikovaE_Blahutkova.rtfPosudek vedoucího práce2,05 MBRTFView/Open
Chmelikova_Sevcik.rtfPosudek oponenta práce2,03 MBRTFView/Open
Chmelikova_Eliska.pdfPrůběh obhajoby práce512,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9680

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.