Title: O původu pojmenování v rozvrhu Platónovy filosofie
Other Titles: On the origin of naming in Plato´s philosophy
Authors: Klášterková, Markéta
Advisor: Boháček, Kryštof
Referee: Schuster, Radek
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9694
Keywords: konvencionalismus;naturalismus;etymologie;Kratylos
Keywords in different language: convencionalism;naturalism;etymology;Cratylus
Abstract: Práce je věnována úloze jazyka a jména ve sporu naturalismu a konvencialismu o původu jmen i v epistemologickém a ontologickém konceptu Platónovy filosofie se zretelem k moderním diskuzím na půdě filosofie jazyka na základě dialogu Kratylos a s ohledem na Platónův Sedmý list a dialog Theaitétos.
Abstract in different language: The main theme of the diploma thesis is focused on the role of the language and the name in the naturalism vs. convecionalism points of view on the origin of the names even in epistemological and ontological concept of Plato´s philosophy with the consideration the modern discusions within the language philosophy based on the Cratylos´ dialog and considering Plato´s The Seventh List and Theaetetus dialog.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DPnacistoA.pdfPlný text práce555,87 kBAdobe PDFView/Open
Klasterkova_Bohacek.rtfPosudek vedoucího práce2,04 MBRTFView/Open
DP_Klasterkova Marketa_oponent_2013.docxPosudek oponenta práce59,71 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Klasterkova_Marketa.pdfPrůběh obhajoby práce563,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9694

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.