Title: Každodenní život na Strakonicku\nl{} (osobnosti - historie - současnost)
Other Titles: Everyday life at Strakonice and surroundings personality - history - the prezent day (focusing on the Protectorate of Bohemia and Moravia)
Authors: Kovářová, Irena
Advisor: Neupauer, Eduard
Referee: Ulrychová, Marta
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9743
Keywords: historie;každodenní život;Protektorát Čechy a Morava;odboj;Bavoři;Maltézští rytíři;Strakonice;osobnosti
Keywords in different language: history;everyday life;the Protectorate of Bohemia and Moravia;the Resistance;Bavors;Knights of Malta;Strakonice;personality
Abstract: Práce se primárně zabývá regionálními dějinami Strakonicka. Od období prvního osídlení, středověku a průmyslového rozvoje. V hlavní kapitole je studováno období Protektorátu Čechy a Morava, kde jsou zkoumány oblasti běžného života, kulturního a společenského života, a jednotlivé oblasti každodenního života.
Abstract in different language: The diploma thesis is primarily concerned with regional history of Strakonice and surroundings. Since of period of the first settlement. Then the Middle Ages and industrial development. The main chapter is studied the Protectorate of Bohemia and Moravia, in which are explored spheres of common life, cultural and social life, and various particular areas of everyday?s life.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE Kovarova.pdfPlný text práce5,44 MBAdobe PDFView/Open
DP - vedouci Neupauer - Kovarova.docPosudek vedoucího práce60,5 kBMicrosoft WordView/Open
Kovarova_Ulrychova.rtfPosudek oponenta práce883,26 kBRTFView/Open
Kovarova_Irena.pdfPrůběh obhajoby práce600,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9743

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.