Title: Technika a umění - Kamil Lhoták
Other Titles: Technology and the arts - Kamil Lhoták
Authors: Kováříková, Olga
Advisor: Doubravová, Jarmila
Referee: Blahutková, Daniela
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9744
Keywords: technika;výtvarné umění;Kamil Lhoták;malíř;ilustrátor;moderní civilizace;magický realismus
Keywords in different language: technology;fine arts;Kamil Lhoták;painter;illustrator;modern civilization;magic realism
Abstract: Modernizace společnosti, a s tím související vývoj techniky, ovlivnil také vývoj umění. Malíř a ilustrátor Kamil Lhoták (1912 ? 1990) patří k umělcům, které oslovila moderní civilizace. Jeho tvorba je řazena k proudu magického realismu. Stejně jako on byla poznamenána překotnými událostmi 20. století také generace jeho vrstevníků. Na proměny společnosti, její modernizaci, vývoj vědy, reagovala novými cestami a hledáním odpovídajícího výrazu ve výtvarném umění.
Abstract in different language: Modernization of society and related development of technology also influenced development of art. The painter and illustrator Kamil Lhoták (1912 ? 1990) belongs to the artists who were engaged by modern civilization. His work is classified as magic realism. The generation of his contemporaries was also influenced by rapid events of the 20th century. It reacted to changes in society, its modernization, and the development of science by new ways and by looking for correspondent expression in the fine art.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace Technika a umeni - Kamil Lhotak.pdfPlný text práce5,76 MBAdobe PDFView/Open
Kovarikova_Doubravova.pdfPosudek vedoucího práce152,57 kBAdobe PDFView/Open
Kovarikova_Blahutkova.rtfPosudek oponenta práce904,07 kBRTFView/Open
Kovarikova_Olga0001.pdfPrůběh obhajoby práce406,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9744

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.