Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDokoupil, Jaroslav
dc.contributor.authorJára, Zdeněk
dc.date.accepted2013-08-29
dc.date.accessioned2014-02-06T12:56:30Z
dc.date.available2012-12-19cs
dc.date.available2014-02-06T12:56:30Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-06-28
dc.identifier50905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9872
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na srovnání Jihočeského a Plzeňského kraje v dopadech financí evropských strukturálních fondů za programové období 2007 - 2013. Komparace je vykonána srovnávací analýzou, která je provedena pomocí projektů z vybraných operačních programů a pomocí dotazníkového šetření vybraných respondentů, které bylo realizováno v Českých Budějovicích a v Plzni. Porovnávány jsou tedy zájmové kraje a to ve stanovených kategoriích, jako jsou výše finanční podpory u projektů nebo informovanost respondentů o evropských strukturálních fondech.cs
dc.format48 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectevropské strukturální fondycs
dc.subjectstrukturální politika EUcs
dc.subjectdotazníkové šetřenícs
dc.subjectsrovnávací analýzacs
dc.subjectROP Jihozápadcs
dc.subjectoperační program Životní prostředícs
dc.subjectoperační program Dopravacs
dc.subjectEvropská uniecs
dc.titleSrovnání dopadů financí z evropských strukturálních fondů v Jihočeském a Plzeňském kraji za programové období 2007 - 2013cs
dc.title.alternativeComparison of the impact of funds from the European Structural Funds in the South Bohemian Region in programming period 2007 - 2013en
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentCentrum biologie, geověd a envigogikycs
dc.thesis.degree-programPřírodovědná studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe thesis is focused on the comparison of South Bohemia and Pilsen region of the impact of funds of European Structural Funds in the programming period 2007 - 2013. The comparison is performed by comparative analysis which is carried out by projects of selected operational programs and by a questionnaire survey of selected respondents, which was implemented in the Czech Budweis and in Pilsen. Comparing are the regions of interest by selected categories, such as the high of financial support for projects or awareness of respondents on the European Structural Funds.en
dc.subject.translatedeuropean structural fundsen
dc.subject.translatedstructural policy of European unionen
dc.subject.translatedquestionnaire surveyen
dc.subject.translatedcomparative analysisen
dc.subject.translatedROP Southwesten
dc.subject.translatedoperational program Transporten
dc.subject.translatedoperational program Environmentalen
dc.subject.translatedEuropean unionen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Srovnani dopadu financi z evropskych strukturalnich fondu v Jihoceskem a Plzenskem kraji za programove obdobi 2007 - 2013_Zdenek _Jara.pdfPlný text práce1,52 MBAdobe PDFView/Open
jara v.pdfPosudek vedoucího práce703,11 kBAdobe PDFView/Open
jara o.pdfPosudek oponenta práce610,88 kBAdobe PDFView/Open
jara.pdfPrůběh obhajoby práce192,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9872

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.