Title: Trvale udržitelný rozvoj
Other Titles: Sustainable development
Authors: Šilhánková, Markéta
Advisor: Divišová, Pavla
Referee: Mičudová, Kateřina
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10022
Keywords: trvale udržitelný rozvoj;společenská odpovědnost firem;indikátory udržitelného rozvoje;pilíře udržitelného rozvoje
Keywords in different language: sustainable development;corporate social responsibility;sustainable development indicators;pillars of sustainable development
Abstract: Předložená práce je zaměřena na přístup podniků k trvale udržitelnému rozvoji. Zaváděním principů trvale udržitelného rozvoje do podniků se zabývá koncept společenské odpovědnosti firem. V první části práce je rozebrána problematika trvale udržitelného rozvoje obecně. Jsou zde uvedeny jeho principy, pilíře, problémové sektory a historie. Druhá část práce se zabývá aplikací principů a pilířů udržitelného rozvoje na podniky. Je zde rozebrán koncept společenské odpovědnosti firem, jeho implementace, výhody pro podnik a výhody pro celou společnost. Praktická část se věnuje CSR aktivitám podniků v Plzeňském kraji, především ve společnosti Plzeňský Prazdroj, a. s. Jsou zde uvedeny konkrétní činnosti a projekty, které společnost vykonává. Některými aktivitami podnik naplňuje cíle strategického rámce udržitelného rozvoje ČR. Plnění těchto cílů se sleduje analýzou indikátorů udržitelného rozvoje. V práci jsou vyhodnoceny indikátory, na jejichž vývoji se Plzeňský Prazdroj, a. s. podílí.
Abstract in different language: The present bachelor thesis is focused on company´s attitude to sustainable development. Corporate Social Responsibility (CSR) follows up implementation of CSR principles. The first part of this thesis construes the issue of sustainable development in general. Here are listed principles, pillars, troubled sectors and history of sustainable development. The second part of this thesis deals with using the principles and pillars of sustainable development in companies. Here is construes Corporate Social Responsibility model, its implementation, advantages for business and advantages for the whole society. The practical part focuses on CSR activities of companies based in Pilsen region, especially on CSR activities of the Pilsner Urquell Ltd. company. Here are listed specific activities and projects, that company does. Some of these activities helps accomplishing the aims of Czech Republic sustainable development strategy. The level of accomplishing these aims is monitoring by sustainable development indicators. The thesis analyses indicators, that are influenced by the activities of Pilsner Urquell Ltd.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Trvale_udrzitelny_rozvoj.pdfPlný text práce1,55 MBAdobe PDFView/Open
Silhankova - posudek vedouci.pdfPosudek vedoucího práce682,63 kBAdobe PDFView/Open
Silhankova - posudek oponent.pdfPosudek oponenta práce630,79 kBAdobe PDFView/Open
Silhankova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce179,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10022

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.