Title: Progresivní metody obrábění na těžkých obráběcích NC strojích
Other Titles: Progressive Methods of Cutting on Heavy NC Machine Tools
Authors: Holub, Tomáš
Advisor: Řehoř, Jan
Davídek, Jaroslav
Referee: Matějka, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10243
Keywords: kliková hřídel;progresivní metody obrábění;rotační čelní frézování;těžké obráběcí stroje;Möll-aparát
Keywords in different language: crankshaft;progressive methods of cutting;rotary front milling;heavy machine tools;Möll-apparatus
Abstract: Diplomová práce se zabývá metodami obrábění, používanými při obrábění vybraného představitele - klikové hřídele na těžkých obráběcích strojích, produkovaných společností ŠKODA MACHINE TOOL a.s.. Detailněji se zaměřuje na speciální NC stroje a jim příslušící metody obrábění. Cílem práce je vedle rozšíření povědomí o poměrně málo známých metodách obrábění vybraného představitele, především návrh progresivnějšího řešení obrábění, jež by mohlo eventuelně nahradit stávající stav. Navrhované řešení by mělo sloužit jako podklad k úvaze nad reálným experimentem.
Abstract in different language: This diploma thesis engages in cutting methods, used in the cutting of selected representative - crankshaft for heavy machine tools, produced by ŠKODA MACHINE TOOL a.s.. This thesis focuses in detail on special NC machines and them with relevant cutting methods. The aim of this diploma thesis is moreover to raise awareness about relatively little-known cutting methods of selected representative, especially the proposal of more progressive solution of cutting, which could eventually replace the existing condition. The proposed solution should serve as a basis for reflection on the real experiment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomas Holub_Progresivni metody obrabeni na tezkych obrabecich NC strojich.pdfPlný text práce6,43 MBAdobe PDFView/Open
Holub T. - hodnoceni DP.PDFPosudek vedoucího práce731,13 kBAdobe PDFView/Open
Holub - oponentni posudek DP.PDFPosudek oponenta práce1 MBAdobe PDFView/Open
Holub T. - Prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce358,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10243

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.