Title: Komplexní hodnocení energetické náročnosti komponent pro dopravní a manipulační techniku
Other Titles: Complex evaluation of energy consumption components for transportation and handling technology
Authors: Kleisner, Petr
Advisor: Formánek, Josef
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10756
Keywords: duální hybridní pohon;E/E;energetická náročnost provozu;EHR 10
Keywords in different language: dual hybrid drive;E/E;energy consumption of operation;EHR 10
Abstract: Tématem předkládané disertační práce je "Komplexní hodnocení energetické náročnosti komponent pro dopravní a manipulační techniku. Předkládaná disertační práce respektuje směr vývoje, kterým se v současné době ubírá celý automobilový průmysl - tedy do oblasti vozidel s nízkou energetickou náročností provozu. Předkládaná práce se nezabývá řešenou problematikou jen v teoretické rovině, ale je kladen velký důraz na aplikační část řešení problematiky - součástí disertační práce je analýza elektromobilu EHR 10, který byl vyvinut ve spolupráci ZČU v Plzni s plzeňskou firmou Auto Projekt Centrum s.r.o. Rozvinutím projekční a konstrukční filosofie, dle které byl vytvořen elektromobil EHR 10 je duální hybridní pohon E/E, který využívá kombinace spalovací jednotky s prodlouženou délkou expanze a elektromotorů. Předkládaná disertační práce tedy rozšiřuje analytickou a vědomostní základnu pro projektování a konstruování vozidel s nízkou energetickou náročností provozu vozidla.
Abstract in different language: The doctoral thesis subjekt is ?Complex evaluation of energy consumption components for transportation and handling technology?. Submitted doctoral thesis respects the trends which are currently proceeding in automotive industry ? in vehicles with low energy consumption operation. The doctoral thesis does not adress the issue only in theory, but the emphasis is placed on the application part of probleme solving ? the doctoral thesis part is an analysis of electric vehicle EHR 10, which was developped in collaboration of University of West Bohemia Pilsen with Auto Projekt Centrum s.r.o. Developping design and construction philosophy, according to which the electric vehicle EHR 10 was created, is dual hybrid drive E/E exploiting combination of combustion unit with extended length engine expansion. Submitted doctoral thesis thus expands the analytical and knowledge base for design and construction vehicles with low energy consumption operation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Disertacni prace Petr Kleisner.pdfPlný text práce4,23 MBAdobe PDFView/Open
Posudek skolitele Kleisner.pdfPosudek vedoucího práce1,37 MBAdobe PDFView/Open
Posudky Kleisner.pdfPosudek oponenta práce2,65 MBAdobe PDFView/Open
Zapis Kleisner.pdfPrůběh obhajoby práce744,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10756

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.