Title: Crashová odolnost skříní kolejových vozidel
Other Titles: Crashworthiness of the Railway Vehicle Bodies
Authors: Kemka, Vladislav
Advisor: Heller, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10760
Keywords: kolejová vozidla;odolnost proti nárazu;optimalizace konstrukce
Keywords in different language: rail vehicles;crashworthiness;structure optimization
Abstract: Disertační práce se zabývá odolností proti nárazu skříní kolejových vozidel, jako významného prvku pasivní bezpečnosti. Důležitými aspekty pro přežití cestujících a posádky jsou integrita vozidla a pohlcování energie. Práce analyzuje legislativní požadavky a uvádí popis současného stavu techniky pro jednotlivé prvky konstrukce vozidla, které zajišťují v různých stupních odolnost proti nárazu. Získané znalosti jsou aplikovány při optimalizaci konstrukce skříně lokomotivy s cílem snížit hmotnost vlastní skříně, jejíž nárůst byl způsoben požadavky na odolnost proti nárazu. V závěru jsou popsána konkrétní opatření vedoucí ke snížení hmotnosti při zachování deformačního chování lokomotivy. Tato práce vznikla za podpory výzkumného projektu MŠMT 1M0519 Výzkumné centrum kolejových vozidel.
Abstract in different language: Dissertation thesis deals with crashworthiness of the railway vehicles bodies as a significant factor of a passive safety. Important aspects of occupant survival and protection are vehicle integrity and energy absorption. Thesis analyzes legislation requirements and describes the state of the art for component parts of the body design, which enable the vehicle crashworthiness in different levels. Acquired knowledge is applied in a design of the locomotive body to achieve a weight reduction of the vehicle body which was cause by the crashworthiness requirements. At the end is describing concrete measures of the weight reduction at keeping the deformation behaviour of the locomotive. This thesis was supported by the Research Project MSMT 1M0519 Research Centre of Rail Vehicles.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Disertacni prace Kemka.pdfPlný text práce9,12 MBAdobe PDFView/Open
Posudek skolitele Kemka.pdfPosudek vedoucího práce1,62 MBAdobe PDFView/Open
Posudky Kemka.pdfPosudek oponenta práce2,93 MBAdobe PDFView/Open
Zapis Kemka.pdfPrůběh obhajoby práce726,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10760

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.