Title: Aktivní volný čas dětí ZŠ jako prevence společensky nevhodného chování
Other Titles: Active free-time spending of children and youth as a prevention of socially improper behaviour
Authors: Šebestová, Petra
Advisor: Holeček, Václav
Referee: Kosíková, Věra
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12041
Keywords: volný čas;děti;mládež;sociálně patologické jevy;prevence;Mariánské Lázně
Keywords in different language: free time;children;youth;socially pathological phenomenon;precaution;Mariánské Lázně
Abstract: Diplomová práce pojednává o problematice volného času jako prevenci společensky nevhodného chování. Práce je rozdělena do tří částí. V první části jsou čtenáři seznámeni se základními pojmy pedagogiky volného času a zařízeními, která se orientují na volný čas dětí a mládeže. Druhá část se zaměřuje na společensky nevhodné chování, nejčastější sociálně patologické jevy a možná preventivní opatření. Praktická část je vystavěna na dotazníkovém šetření a třech kazuistikách. Poslední část zhodnocuje aktuální situaci v Mar. Lázních.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with active free-time spending of elementary school children and youth as a prevention of socially improper behavior. The thesis is divided into 3 parts. The opening chapters inform the readers about basic concepts of free-time pedagogic and about related institutions, which focus on active free-time spending of children and youth. The second part of thesis deals with socially improper behavior, social pathological phenomenon and possible precautions. The practical part of the thesis is based on questionnaire research and three case studies. The last part evaluates current situation in Mar. Lázně.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Sebestova_ Petra_ 2014.pdfPlný text práce1,6 MBAdobe PDFView/Open
Sebestova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce450,07 kBAdobe PDFView/Open
Sebestova - oponent.pdfPosudek oponenta práce381,46 kBAdobe PDFView/Open
Sebestova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce113,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12041

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.