Title: ADHD v dětském věku
Other Titles: ADHD in children´s age
Authors: Bartáková, Lenka
Advisor: Novotná, Lenka
Referee: Holečková, Monika
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12046
Keywords: ADHD;poruchy;impulzivita;hyperaktivita;pozornost
Keywords in different language: ADHD;disorders;impulsivity;hyperactivity;attention
Abstract: Diplomová práce "ADHD v dětském věku" se zaměřuje na problematiku dětí se syndromem ADHD na 1. stupni základní školy. Pozornost je věnována terminologii, příčinám vzniku této poruchy i možným způsobům jejího diagnostikování. Práce se zabývá metodami, kterými lze projevy ADHD zmírnit a ovlivnit a také možnou léčbou. V praktické části je popsána případová studie desetiletého chlapce se syndromem ADHD. Tato kazuistika potvrzuje pravdivost informací sepsaných v teoretické části. Doplňující dotazníkové šetření zmapovalo situaci ohledně informovanosti učitelů o této poruše, o metodách jejich práce s dětmi s ADHD a také o spolupráci rodičů se školou.
Abstract in different language: The thesis "ADHD at children's age" focuses on the issue of the elementary school children with Attention deficit hyperactivity disorder. Attention is paid to terminology, causation of origin of the disorder and the possible methods of ADHD diagnose. Moreover, the thesis describes how to reduce and influence the manifestation of ADHD and suggests a possible treatment. The practical part deals with a case study of a ten-year-old boy who has been diagnosed with ADHD. This casuistry proves the veracity of the facts stated in the theoretical part. An additional questionnaire survey has monitored the teachers' knowledge of this disorder, the methods of their work with ADHD pupils, as well as the cooperation of the parents with the school.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - L. Bartakova.pdfPlný text práce1,53 MBAdobe PDFView/Open
Bartakova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce350,67 kBAdobe PDFView/Open
Bartakova - oponent.pdfPosudek oponenta práce356,55 kBAdobe PDFView/Open
Bartakova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce99,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12046

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.