Title: Racionalizace zásobování montážních linek
Other Titles: Rationalization of supplying assembly lines
Authors: Rödl, Martin
Advisor: Kunová, Olga
Kleinová, Jana
Referee: Seidl, Lukáš
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12264
Keywords: logistika;zásobování výroby;simulace;výroba;Grammer CZ s. r. o.
Keywords in different language: logistics;production supply;simulation;production;Grammer CZ s. r. o.
Abstract: Diplomová práce obsahuje návrh trasování zásobovacích vláčků montážních linek. Jednotlivé trasy jsou simulovány pomocí simulačního programu Arena a z výsledku simulace bylo navrhnuto optimální řešení.
Abstract in different language: The thesis contains designing of lines supply trains of assembly lines. The individual lines are simulated by the Arena simulation software and simulation results led to an optimal solution.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Rodl.pdfPlný text práce3,32 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni_DP_Rodl.PDFPosudek vedoucího práce980,2 kBAdobe PDFView/Open
oponentni_posudek_DP_Rodl.PDFPosudek oponenta práce748,97 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba_DP_Rodl.PDFPrůběh obhajoby práce507,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12264

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.