Title: 3D akcelerometr/gyroskop pro detekci pohybu osob
Other Titles: 3D accelerometer/gyroscope for personal movement detection
Authors: Záruba, Jan
Advisor: Řeboun, Jan
Referee: Blecha, Tomáš
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12355
Keywords: akcelerometr;gyroskop;bluetooth;detekce pohybu;detekce aktivity;detekce pádu;algoritmy
Keywords in different language: accelerometer;gyroscope;bluetooth;movement detection;activity detection;fall detection;algorithm
Abstract: Diplomová práce se zabývá detekcí pohybu osob pomocí 3D akcelerometru a 3D gyroskopu. Teoretická část shrnuje dostupné metody pro detekci pohybu osob. Dále jsou popsány možnosti použití detektorů pohybu osob v oblasti medicíny, sportu, herních ovladačů a navigací. Praktická část obsahuje návrh a realizaci nositelného bezdrátového modulu s akcelerometrem a gyroskopem. Součástí praktické části je software pro detektor pohybu osob, který vyhodnocuje aktivitu, orientaci a pády. Součástí práce je CD obsahující program pro vyhodnocení a mikrokontrolér.
Abstract in different language: This thesis deals with the personal movement detection by 3D accelerometer and 3D gyroscope. Theoretical part summarizes available methods for the personal movement detection. There are described possibilities how to use the motion detection in medical science, sport, game controllers and navigations. Practical part contains the draft and the realization of wearable wireless module with the accelerator and the gyroscope. It includes also the software for the personal movement detection that assesses activation, orientation and fallings. In the thesis, there is attached the CD containing the program evaluation and the microcontroller.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_ZARUBA.pdfPlný text práce3,07 MBAdobe PDFView/Open
058592_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce316,25 kBAdobe PDFView/Open
058592_oponent.pdfPosudek oponenta práce379,81 kBAdobe PDFView/Open
058592_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce191,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12355

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.