Title: Vliv čištění na stav izolačního systému elektrických zařízení
Other Titles: Effect of cleaning on the condition of the insulation of electrical equipment
Authors: Hornak, Jaroslav
Advisor: Mentlík, Václav
Referee: Trnka, Pavel
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12400
Keywords: Izolační systém;točivý stroj;čisticí metody;ultrazvukové čištění;CT technologie;suchý led;čisticí prostředek;napadání povrchu;vlhkost;výboje;povrchový odpor;povrchová rezistivita.
Keywords in different language: Insulation system;rotating machine;cleaning methods;ultrasonic cleaning;CT technology;dry ice;detergent;surface infestation;humidity;discharges;surface resistence;surface resistivity.
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na problematiku týkající se čištění povrchu vinutí elektrických točivých strojů. Jsou popsány izolační systémy a jejich možná znečištění. Podrobně jsou analyzovány metody čištění, čisticí prostředky a vlivy čisticích prostředků a aplikací na povrch izolačního materiálu. Následně je navržen diagnostický systém pro stanovení vlivů čisticích prostředků působící na elektrické vlastnosti izolačních systémů. Pro pět čisticích prostředků bylo provedeno hodnocení dlouhodobého působení na daný izolační systém a srovnány účinky pomocí sledování povrchové rezistivity.
Abstract in different language: The master thesis deals with issues relating to the cleaning of electrical rotating machines. It describes the insulation systems and their possible contamination and analyses cleaning method in detail, cleaning agents and detergents and their effects on the surface of the insulating material. There is designed the diagnostic system to determine the effects of cleaning agents on the electrical properties of insulating systems in this thesis. For five cleaning detergents was performed evaluation of long-term exposure on the insulation system and were compared their effects by monitoring of surface resistivity.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jaroslav_Hornak_-_Vliv_cisteni_na_stav_izolacniho_systemu_elektrickych_zarizeni.pdfPlný text práce2,53 MBAdobe PDFView/Open
058642_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce396,04 kBAdobe PDFView/Open
058642_oponent.pdfPosudek oponenta práce334,01 kBAdobe PDFView/Open
058642_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce210,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12400

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.