Title: Nástroj pro automatické generování grafických šablon pro mobilní zařízení
Other Titles: Tool for Automatic Generation of Graphical Templates for Mobile Devices
Authors: Krauz, Jakub
Advisor: Ježek, Petr
Referee: Papež, Václav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12546
Keywords: grafická šablona;layout formuláře;odML;neuroinformatika;EEG/ERP;webová služba;Java;REST
Keywords in different language: graphic template;form layout;odML;neuroinformatics;EEG/ERP;web service;Java;REST
Abstract: Tato práce se zaměřuje na řešení problému specializovaných a platformně závislých uživatelských rozhraní různých systémů pro správu dat. Uživatelská rozhraní poskytující přístup k uloženým datům jsou většinou svázána s konkrétní databázovou strukturou. Tato práce přichází s návrhem frameworku, který je schopný generovat platformně nezávislé grafické šablony pro libovolnou strukturu databáze. Implementovaný nástroj je řízen anotovaným datovým modelem. V závěru je prezentována případová studie nasazení v databázi pro neurovědecké experimenty.
Abstract in different language: This work aims to solve the problem of dedicated and platform-dependent user interfaces of various data management systems. User interfaces providing access to stored data are mostly tied to the underlying database structure. This work proposes a framework that is able to generate platform-independent graphical templates for an arbitrary database structure. The implemented tool is driven by an annotated data model. A use-case deployment is presented on a database for neuroscience experiments.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MasterThesis_JakubKrauz.pdfPlný text práce770,47 kBAdobe PDFView/Open
A12N0071Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce293,02 kBAdobe PDFView/Open
A12N0071Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce368,4 kBAdobe PDFView/Open
A12N0071Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce179,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12546

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.