Title: Koncentrace řízení v civilním řízení u nás a Evropě
Other Titles: Concentration procedure in civil proceedings in this country and Europe
Authors: Králová, Markéta
Advisor: Rabanová, Helena
Referee: Ungr, Miloslav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12814
Keywords: zásada koncentrace;civilní proces;účastníci řízení;soud;jednání;občanský soudní řád
Keywords in different language: principle of concentration;civil process;participants in the proceedings;court;proceedings;code of civil procedure
Abstract: Diplomová práce se zabývá zásadou koncentrace řízení, jejími ústavněprávními základy, dalšími odvětvovými zásadami civilního procesu a jejím historickým vývojem. V dalších kapitolách uplatněním této zásady v českém civilním procesu po novelách s ní souvisejích a snaží se nastínit její uplatnění i v zahraničím civilním procesu, konkrétně v Německu.
Abstract in different language: Diploma thesis deals with the historical development of the principle of concentration control, application of this principle in the civil process and trying to outline its application as well as in foreign countries the civil process, specifically in Germany.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE.pdfPlný text práce553,07 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Kralova.pdfPosudek vedoucího práce544,78 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Kralova.pdfPosudek oponenta práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Kralova.pdfPrůběh obhajoby práce335,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12814

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.