Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPsutka, Jindřich
dc.contributor.authorŠmardová, Jana
dc.contributor.refereeŠíma, Alexander
dc.date.accepted2014-05-27
dc.date.accessioned2015-03-25T09:29:36Z-
dc.date.available2012-03-30cs
dc.date.available2015-03-25T09:29:36Z-
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-03-31
dc.identifier50830
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/12815
dc.description.abstractPráce se zabývá svépomocí v občanském právu. První kapitola se zaměřuje na pojem svépomoci. Do této kapitoly spadá i srovnání svépomoci s mocí a svémocí, dále sem náleží i defensivní a ofensivní svépomoc a nakonec zásada rovnosti v soukromém právu. Následuje kapitola o svépomoci v moderním právu, pak jsem uvedla další možnosti ochrany subjektivního práva a nakonec se zmiňuji o krajní nouzi a nutné obraně.cs
dc.format58 s. (114 443 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectsvépomoccs
dc.subjectsoudní ochranacs
dc.subjectochrana držbycs
dc.subjectnutná obranacs
dc.subjectkrajní nouzecs
dc.titleSvépomoc v občanském právucs
dc.title.alternativeSelf-help in civil lawen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra občanského právacs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThere is the first chapter conneced with selfhelp in civil law.In my thesis self-help is also being compared with the powers.Then in this chapter are also definsive and attacking self-help and then there is the principle of equality.Next chapter is self-help in modern law. I describe more possibilities of protection of subjective rights and the last chapter is about right of self-defence and necessity.en
dc.subject.translatedself-helpen
dc.subject.translatedjudicial protectionen
dc.subject.translatedprotection of tenureen
dc.subject.translatedright of self-defence and necessityen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Smardova_Svepomoc_v_obcanskem_pravu.pdfPlný text práce625,3 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Smardova.pdfPosudek vedoucího práce858,49 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Smardova.pdfPosudek oponenta práce705,83 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Smardova.pdfPrůběh obhajoby práce309,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12815

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.