Title: Rozhodčí doložky
Other Titles: Arbitration clauses
Authors: Pastyříková, Eliška
Advisor: Ficner, Tomáš
Referee: Raban, Přemysl
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12829
Keywords: rozhodčí doložky;rozhodčí smlouvy;rozhodčí řízení;arbitráž;arbitrabilita;institucionální rozhodčí řízení;rozhodčí řízení ad hoc;spotřebitel;ochrana spotřebitele;rozhodčí doložky ve spotřebitelských smlouvách;zneužívající klauzule
Keywords in different language: arbitration clause;arbitration agreement;arbitration;arbitrability;institutional arbitration;ad hoc arbitration;consumer;consumer protection;consumer arbitration clauses;unfair term
Abstract: Diplomová práce se zabývá rozhodčími doložkami, komplexně, a to s orientací na tuzemské právní prostředí s ohledem na novou soukromoprávní úpravu.
Abstract in different language: This thesis deals with arbitration clauses, comprehensively, with a focus on national legal environment with regard to the new private law.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Rozhodci dolozky_Pastyrikova.pdfPlný text práce888,18 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Pastyrikova.pdfPosudek vedoucího práce676,25 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Pastyrikova.pdfPosudek oponenta práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Pastyrikova.pdfPrůběh obhajoby práce272,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12829

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.