Title: Koncentrace řízení v civilním řízení u nás a v Evropě
Other Titles: Concentration procedure in civil proceedings in this country and Europe
Authors: Rojková-Kovačíková, Michaela
Advisor: Rabanová, Helena
Referee: Kapitánová, Blanka
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12836
Keywords: civilní proces;sporné řízení;zásada koncentrace;účastníci řízení;Občanský soudní řád
Keywords in different language: civil lawsuit;adversary proceeding;principle of concentration;parties in a legal proceedings;Civil procedure act
Abstract: Diplomová práce se podrobně věnuje zásadě koncentrace řízení, základní charakteristikou terminologie okolo koncentrace řízení, dalšími zásadami civilního procesu a jejím postupným historickým vývojem. V dalších kapitolách se práce věnuje současné právní úpravě koncentrace řízení v českém civilním procesu s důrazem na novelizaci občanského soudního řádu. V poslední části se práce zabývá komparací české úpravy koncentrace řízení se zahraničními úpravami v Německu a na Slovensku.
Abstract in different language: The diploma thesis analyses in detail the principle of concentration procedure, the fundamental characteristics of terminology relating to the concentration procedure and other principles of civil procedure and its gradual historical development. In the second part, the thesis deals with the present legal framework of the concentration procedure in Czech civil process and puts emphasis on the amendments to the Civil Procedure Act. The last part of thesis compares the Czech concentration procedure with German and Slovak concentration procedures.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Koncentrace rizeni v civilnim rizeni u nas a v Evrope - DP - Michaela Rojkova.pdfPlný text práce843,35 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Rojkova-Kovacikova.pdfPosudek vedoucího práce510,48 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Rojkova-Kovacikova.pdfPosudek oponenta práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Rojkova-Kovacikova.pdfPrůběh obhajoby práce280,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12836

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.