Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVrabec, Josef
dc.contributor.authorPelíšková, Tereza
dc.contributor.refereePsutka, Jindřich
dc.date.accepted2014-05-14
dc.date.accessioned2015-03-25T09:29:48Z
dc.date.available2013-02-07cs
dc.date.available2015-03-25T09:29:48Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-03-24
dc.identifier56558
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/12842
dc.description.abstractPráce se zabývá problematikou dědění ze závěti podle zákona č. 40/1964 Sb. a podle zákona č. 89/2012 Sb., a zejména tyto úpravy srovnává. Jsou zde vysvětleny základní pojmy týkající se dědění ze závěti jako např. závěť, vydědění, neopomenutelný dědic a další.cs
dc.format77 s. (135 404 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectzávěťcs
dc.subjectvyděděnícs
dc.subjectdědická způsobilostcs
dc.subjectneopomenutelný dědiccs
dc.subjectalografní závěťcs
dc.subjectholografní závěťcs
dc.subjectnotářský zápiscs
dc.subjectpozůstalostcs
dc.subjectdědictvícs
dc.subjectzůstavitelcs
dc.subjectdědiccs
dc.titleDědění ze závěti - komparace právní úpravy podle zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č. 89/2012 Sb.cs
dc.title.alternativeTestate succession - comparison of legislation by Act No. 40/1964 Coll. and Act No. 89/2012 Coll.en
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra občanského právacs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe work deals with wills and successions under Act No. 40/1964 Coll. and Act No. 89/2012 Coll., and in particular compares these regulations. It explained the basic concepts relating to wills and successions, such as wills, disinheritance, heir to the essentials and more.en
dc.subject.translatedwillen
dc.subject.translatedpreconditions of inheritingen
dc.subject.translateddisinheritanceen
dc.subject.translatedinheritance qualificationen
dc.subject.translatedinalienable heiren
dc.subject.translatedalografs willen
dc.subject.translatedholografs willen
dc.subject.translatednotarial deeden
dc.subject.translatedestateen
dc.subject.translatedinheritanceen
dc.subject.translatedtestatoren
dc.subject.translatedheiren
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Peliskova.pdfPlný text práce749,85 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Peliskova.pdfPosudek vedoucího práce746,89 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Peliskova.pdfPosudek oponenta práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Peliskova.pdfPrůběh obhajoby práce300,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12842

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.