Title: Odpovědnost advokáta, notáře a soudního exekutora za škodu způsobenou při výkonu profese
Other Titles: Liability of attorney, notary and bailiff for the damage caused in the exercise of the profession
Authors: Doležal, Jiří
Advisor: Šíma, Alexander
Referee: Spurný, Radek
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12858
Keywords: odpovědnost za škodu;náhrada škody;porušení povinnosti;vznik škody;příčinná souvislost;subjektivní a objektivní odpovědnost;advokáti;notáři;soudní exekutoři
Keywords in different language: liability;compensation for damage;breach of the obligation;damage;causation;subjective and objective liability;advocates;notaries;bailiffs
Abstract: Diplomová práce shrnuje problematiku odpovědnosti za škodu v oblasti poskytování právních služeb ? advokátů, notářů a soudních exekutorů. Práce identifikuje základní předpoklady odpovědnosti za škodu: protiprávnost, resp. porušení povinnosti jednotlivých právnických profesí, vznik škody a příčinnou souvislost mezi nimi. Práce se zabývá charakterem odpovědnosti a poskytuje přehled aktuální judikatury k tématu.
Abstract in different language: This thesis summarizes the issue of liability in the field of legal services providers - attorneys, notaries and bailiffs. The work identifies the basic assumptions of liability: illegality, respectively infringement of their legal duties, the damage and the causal link between them. The work deals with the nature of the liability and provides an overview of current case law on the topic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP stag.pdfPlný text práce375,48 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Dolezal.pdfPosudek vedoucího práce713,73 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Dolezal.pdfPosudek oponenta práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Dolezal.pdfPrůběh obhajoby práce259,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12858

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.