Title: Vliv cílené pohybové aktivity s prvky úpolů na rozvoj koordinačních schopností u dětí předškolního věku
Other Titles: The impact of targeted physical activity with the elements of grappling techniques on development of coordination capability of preschoolers
Authors: Bernášková, Linda
Advisor: Knappová, Věra
Referee: Charvát, Luboš
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12885
Keywords: předškolní věk;koordinační schopnosti;pohybová aktivita s úpolovými prvky;MABC 2;Naramátka
Keywords in different language: physical activity with the combative elements;cooridination skills;MABC 2;preschool children;Naramátka
Abstract: Cílem této práce bylo zjistit, zda má pohybová aktivita s prvky úpolů vliv na úroveň koordinačních schopností. Na základě vstupního a výstupního měření standardizovaným testem MABC-2 jsme zjišťovali, zda 6ti měsíční pohybová intervence ovlivní již výše zmiňované schopnosti u předškolních dětí.
Abstract in different language: The aim of this study is to find out if the physical activity with the combative elements has an impact on the coordination skills. We investigated if the six-monthly interventions in exercise program can affect the coordination skills. The research is based on the input and output measurements made by standardized test MABC-2 for preschool children.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Linda Bernaskova.pdfPlný text práce5,41 MBAdobe PDFView/Open
BERNASKOVA - VP.pdfPosudek vedoucího práce121,55 kBAdobe PDFView/Open
BERNASKOVA - OP.pdfPosudek oponenta práce118,25 kBAdobe PDFView/Open
BERNASKOVA.pdfPrůběh obhajoby práce47,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12885

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.