Title: Využití senzomotoriky při výuce tělesné výchovy pro ovlivnění plochonoží
Other Titles: Applying sensomotoric stimulation in lessons of physical education for influencing the sole of the foot
Authors: Srb, Pavel
Advisor: Knappová, Věra
Referee: Kalistová, Petra
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12889
Keywords: plochá noha;poska nohy;senzomotorika;tělesná výchova
Keywords in different language: flat foot;foot sole;senzomotorics;physical education
Abstract: Diplomová práce se zaměřuje na testování plosky nohy a následnou kompenzační pohybovou intervenci v rozsahu 4 měsíců. Cílem práce je posoudit možnosti ovlivnění plochonoží u žáků sedmé třídy základní školy vlivem kompenzačního cvičení. Z toho vyplývá, že bude sestaven zásobník cviků, které by pozitivním způsobem ovlivnily stav ploché nohy u zkoumaného souboru. Řešením bude porovnání výsledků vyšetření plosky nohy na přístroji PodoCam.
Abstract in different language: The thesis is focused on the foot sole testing and a subsequent compensatory physical movement during 4 months. A goal is an assessment of possibilities which we can influence a flat foot of the boys attending the seventh grade - primary school. It means that a file of exercises is going to be assembled to influence the foot sole in a positive way. A solution is to compare results of foot sole examination measured by PodoCam.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova_prace_srb_pavel.pdfPlný text práce8,82 MBAdobe PDFView/Open
SRB VP.pdfPosudek vedoucího práce114,9 kBAdobe PDFView/Open
SRB OP.pdfPosudek oponenta práce135,23 kBAdobe PDFView/Open
SRB.pdfPrůběh obhajoby práce54,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12889

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.