Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMiňhová, Jana
dc.contributor.authorKrejčová, Vladislava
dc.contributor.refereeKosíková, Věra
dc.date.accepted2014-05-28
dc.date.accessioned2015-03-25T09:30:34Z
dc.date.available2013-05-03cs
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-04-07
dc.identifier60007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/12951
dc.description.abstractBakalářská práce na téma "Neuroticismus u dětí v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc" se zabývá, jak již plyne ze samotného názvu, dimenzí neuroticismu, vlivu této dimenze na chování dětí. Teoretická část se věnuje jednotlivým oblastem, které mají přispět k hlubšímu pochopení problematiky. Je rozdělena do pěti základních částí, v první části se věnuje psychologii osobnosti, v druhé části struktuře osobnosti, v třetí části dimenzi neuroticismu, ve čtvrté části přehledovými studiemi této dimenze a v páté části charakteristikou zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Výzkumná část se věnuje praktickému aplikování poznatků získaných z části teoretické, ale také hledání vztahu mezi výsledky testů neuroticismu získaných od respondentů, rozborem kresby a pozorování klientů zařízení.cs
dc.format110 s. (149 175 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=60007-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecttemperamentcs
dc.subjectneuroticismuscs
dc.subjectzařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoccs
dc.subjectlabilitacs
dc.subjectstabilitacs
dc.subjectdědičnostcs
dc.subjectvýchovacs
dc.subjectprevencecs
dc.titleNeuroticismus u dětí v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoccs
dc.title.alternativeNeuroticism of children in facilities for children requiring immediate helpen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra psychologiecs
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogicecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.embargo2024-04-07
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThesis on the theme "Neuroticism of children in facilities for children requiring immediate help" is about dimensions neuroticism and the influence of this dimension on the behaviour of children. The aim of this work is to describe the characteristics of this dimension, to explain its causes and consequences. The theoretical part is divided into five basic parts. The first part deals with the psychology of personality, the second part with the structure of personality, the third part with the dimension of neuroticism, the fourth part with the survey studies of this dimension and the fifth part with the characteristics of facilities for children requiring immediate help. The research part is dedicated to the practical application of knowledge gained from the theoretical but also finding the relationship between neuroticism test results obtained from the respondents, the analysis of the drawing and observation of the client.en
dc.subject.translatedtemperamenten
dc.subject.translatedneuroticismen
dc.subject.translatedfacilities for children requiring immediate helpen
dc.subject.translatedunsteadinessen
dc.subject.translatedstabilityen
dc.subject.translatedinheritanceen
dc.subject.translatededucationen
dc.subject.translatedpreventionen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Krejcova.pdfPlný text práce5,44 MBAdobe PDFView/Open
Krejcova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce343,18 kBAdobe PDFView/Open
Krejcova - oponent.pdfPosudek oponenta práce363,02 kBAdobe PDFView/Open
Krejcova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12951

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.