Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVoltrová, Michaela
dc.contributor.authorKolínský, Jakub
dc.date.accepted2014-05-21
dc.date.accessioned2015-03-25T09:30:40Z
dc.date.available2010-12-14cs
dc.date.available2015-03-25T09:30:40Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-04-14
dc.identifier49165
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/12957
dc.description.abstractTato kvalifikační práce se v teoretické části blíže zabývá oblastí foneticko-fonologického plánu německého jazyka, v části praktické pojednává o výzkumu, který byl proveden za účelem zjištění fonetické úrovně německého jazyka u studentů středních škol. Na projektu se zúčastnily celkem tři instituce středoškolského typu s různým zaměřením. Fonetická úroveň respondentů byla zjišťována na základě reprodukce psaného textu. Jednotlivé výkony respondentů byly nahrávány. Zkušební text byl vybírán s ohledem na stupeň a předpokládanou jazykovou kompetenci respondentů, dosahoval úrovně A2 SERR. Součástí výzkumu byl také dotazník, který měl sloužit k odhalení potencionálních příčin daného stavu u jednotlivých respondentů. Vlastní fonetický rozbor jednotlivých výkonů byl rozdělen na tři základní složky, a to na oblast vokalickou, konsonantickou a suprasegmentální. V rámci všech tří oblastí byl vždy určen celkový počet daných jednotek, dále byl určen počet chybně realizovaných segmentů v dané skupině a následně byl určen procentuální výměr chybovosti příslušné skupiny. V rámci suprasegmentální úrovně byla zohledněna pouze oblast intonačních průběhů, a to terminálních, progredientních a interogativních. Výměr chybovosti byl určen jednak komplexně ve všech třech úrovních dohromady, jednak v rámci každé oblasti zvlášť. V rámci vokalismu a konsonantismu dále byly vybrány jednotky, u kterých byla zjištěna nejvyšší míra chybné realizace. Výsledkem projektu bylo komplexní i segmentální zjištění fonetické úrovně respondentů a možných příčin daného stavu.cs
dc.format66 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isodede
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=49165-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectfonetikacs
dc.subjectvýslovnostcs
dc.subjectněmčinacs
dc.subjectvýukacs
dc.titleNejčastější chyby ve výslovnosti německého jazyka a jejich příčiny u žáků středních školcs
dc.title.alternativeThe most common pronunciation mistakes in German and their causes with secondary school studentsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra německého jazykacs
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe thesis discusses issues associated with teaching pronunciation in German as a foreign language classes. Specifically, a student research project investigating pronunciation skills of secondary school students in Plzen is presented. The data collected through a reading aloud task and a questionnaire are analyzed and causes of pronunciation problems are explored. It is concluded that more pronunciation practice is needed in German classes to improve students' pronunciation skills.en
dc.subject.translatedphoneticsen
dc.subject.translatedpronunciationen
dc.subject.translatedgermanen
dc.subject.translatededucationen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Kolinsky_1.0x.pdfPlný text práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
kolinsky_vp.pdfPosudek vedoucího práce352,27 kBAdobe PDFView/Open
kolinsky_op.pdfPosudek oponenta práce357,31 kBAdobe PDFView/Open
kolinsky_obh.pdfPrůběh obhajoby práce118,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12957

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.