Title: Rozhodčí řízení v mezinárodním obchodním styku
Other Titles: International commercial arbitration
Authors: Matějec, Martin
Advisor: Dobiáš, Petr
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13039
Keywords: rozhodčí řízení;mezinárodní rozhodčí řízení;rozhodčí smlouva;rozhodce;rozhodčí nález;prameny rozhodčího řízení
Keywords in different language: arbitration proceedings;arbitration;international commercial arbitration;arbitration award;arbiter;agreement to arbitrate;sources of arbitration law
Abstract: Diplomová práce pojednává o mezinárodním rozhodčím řízení a jeho základních aspektech. Cílem práce je popsat účel rozhodčího řízení v obchodních vztazích s mezinárodním prvkem a poskytnutí obecného náhledu do problematiky rozhodčího řízení.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the issue of international commercial arbitration and its fundamental elements. The main goal of the thesis is to describe the purpose of arbitration in international commercial disputes and to provide a general overview of arbitration.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rozhodci rizeni v mezinarodnim obchodnim styku.pdfPlný text práce550,81 kBAdobe PDFView/Open
Matejec- vedouci.pdfPosudek vedoucího práce930,64 kBAdobe PDFView/Open
Matejec - oponent.pdfPosudek oponenta práce727,65 kBAdobe PDFView/Open
Matejec.pdfPrůběh obhajoby práce647,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13039

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.