Title: Rád nemeckých rytierov na Blízkom východe
Other Titles: Teutonic Knights in the Middle East
Authors: Haberajter, Slavomír
Advisor: Charvát, Petr
Referee: Sobotková, Veronika
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13066
Keywords: řád;rytíř;Akkon;Blízký východ;Jeruzalém;Německo
Keywords in different language: order;knight;Acre;Middle east;Jerusalem;Germany
Abstract: Bakalárska práca sa zaoberá pôsobením Rádu nemeckých rytierov na Blízkom východe od založenia v roku 1190, po odchod zo skúmaného územia v roku 1291. Práca začína historickým kontextom hlavných udalostí pred založením rádu, po ktorom následuje hlavná časť zahrňujúca najdôležitejšie fakty, miesta a osoby súvisiace s teutónskym rádom. Na záver sú priložené dôkazy o činnosti rádu.
Abstract in different language: Bachelor thesis deals with the action of Teutonic Order in the Middle East since the establishment in 1990, till the leaving from researched area in 1291. Bachelor thesis begins with historical context of major events before the foundation of the order, followed by main part involving the most important facts, places and persons related with Teutonic Order. At the end is attached the evidence of the order.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Rad nemeckych rytierov na Blizkom vychode, Haberajter Slavomir.pdfPlný text práce1,47 MBAdobe PDFView/Open
Haberajter V.pdfPosudek vedoucího práce428,71 kBAdobe PDFView/Open
Haberajter O.pdfPosudek oponenta práce277,34 kBAdobe PDFView/Open
Haberajter.pdfPrůběh obhajoby práce96,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13066

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.