Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorRamadan, Issam
dc.contributor.authorHolečková, Dominika
dc.contributor.refereeSobotková, Veronika
dc.date.accepted2014-06-04
dc.date.accessioned2015-03-25T09:31:42Z
dc.date.available2013-06-07cs
dc.date.available2015-03-25T09:31:42Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-04-30
dc.identifier57067
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/13067
dc.description.abstractBakalářská práce se věnuje studiu mediálního obrazu Libye za vlády Muammara Kaddáfího. Práce se soustřeďuje na frekvenci vydávání novinových článků v amerických médiích a roli faktorů negativity a návaznosti na elitní národy při zveřejnění článků Práce se opírá o teorii zpravodajských hodnot Johana Galtunga a Mari Holmboe Ruge a pozorování soustředí na dva celostátně prodávané deníky The New York Times a The Wall Street Journal. Bylo zjištěno, že referování sledovanými médii bylo celistvé a největší počet článků byl zaznamenán v roce 2011. Převažovaly především zprávy o negativních událostech a zprávy referující o událostech, které měly návaznost na elitní národy.cs
dc.format67 s. (76 427 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectLibyecs
dc.subjectMuammar Kaddáfícs
dc.subjectmédiacs
dc.subjectobsahová analýzacs
dc.subjecttiskcs
dc.subjectUSAcs
dc.subjectGaltungcs
dc.subjectRugecs
dc.subjectteorie zpravodajských hodnotcs
dc.subjectNew York Timescs
dc.subjectWall Street Journalcs
dc.titleVývoj mediálního obrazu Libye za vlády Muammara Kaddáfíhocs
dc.title.alternativeThe development of the media image of Libya under Muammar Gaddafien
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra blízkovýchodních studiícs
dc.thesis.degree-programMezinárodní teritoriální studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe focus of this bachelor thesis is to study the media image of Libya under the leadership of Muammar Gaddafi. The goal of this study is to find out how often Libya was referred to in the American media. Simultaneously, it tries to reveal the influence of factors of the negativity and the reference to elite nations on the release of studied articles. The thesis uses the theory of news values of Johan Galtung and Mari Holmboe Ruge and focuses its analysis on two nationwide daily newspapers, The New York Times and The Wall Street Journal. The thesis found out that the coverage of the Libyan topic was compact and the biggest amount of articles was registered in 2011. Articles about negative events and articles about events with reference to elite nations prevailed.en
dc.subject.translatedLibyaen
dc.subject.translatedMuammar Gaddafien
dc.subject.translatedmediaen
dc.subject.translatedcontent analysisen
dc.subject.translatedpressen
dc.subject.translatedUSAen
dc.subject.translatedGaltungen
dc.subject.translatedRugeen
dc.subject.translatednews valuesen
dc.subject.translatedNew York Timesen
dc.subject.translatedWall Street Journalen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Holeckova.pdfPlný text práce1,68 MBAdobe PDFView/Open
Holeckova V.pdfPosudek vedoucího práce284,8 kBAdobe PDFView/Open
Holeckova O.pdfPosudek oponenta práce314,66 kBAdobe PDFView/Open
Holeckova.pdfPrůběh obhajoby práce108,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13067

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.