Title: Ruská literární emigrace v Československu
Other Titles: Russian emigration literature in Czechoslovakia
Authors: Tomášková, Lenka
Advisor: Sováková, Jana
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13089
Keywords: Ruská emigrace;literatura;Československo;humanitární pomoc;nakladatelství;vydavatelská činnost;organizace;spolky
Keywords in different language: The Russian emigration;literature;Czechoslovakia;humanitarian help;publishing house;publishing work;organizations;societies
Abstract: Předložená diplomová práce shrnuje získané poznatky o činnostech ruských emigrantů v oblasti literární a vydavatelské. Pozornost byla také zaměřena na příčiny vzniku emigrace a na následnou humanitární pomoc ze strany Československé republiky. V práci jsou zdůrazněni významní ruští spisovatelé, kteří pobývali na našem území v době bolševického režimu.
Abstract in different language: This graduate thesis summarized the assembled facts about the work of the Russian emigrants from the literary and publishing point of view. I also focused on causes of emigration and the following humanitarian help from Czechoslovakia. Important Russian writers are introduced in this thesis. These writers lived in our country during the period of the Bolshevik regime.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Tomaskova.pdf.pdfPlný text práce1,46 MBAdobe PDFView/Open
Pos-Tomaskova-Sov.pdfPosudek vedoucího práce122,82 kBAdobe PDFView/Open
Pos-Tomaskova-Val.pdfPosudek oponenta práce181,49 kBAdobe PDFView/Open
Obh-Tomaskova.pdfPrůběh obhajoby práce45,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13089

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.