Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSvobodová, Jiřina
dc.contributor.authorSikorová, Ivana
dc.date.accepted2014-05-22
dc.date.accessioned2015-03-25T09:31:54Z
dc.date.available2013-01-06cs
dc.date.available2015-03-25T09:31:54Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-04-15
dc.identifier54886
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/13091
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou tvorby a charakteristiky sloganů v obchodní síti. Práce je rozdělena na tři celky. V první hlavní kapitole jsou analyzovány - výchozí specifika reklamních textů, slogany jako základní kategorie reklamního textu a vybrané lingvistické zvláštnosti reklamních textů. Druhá kapitola je zasvěcena klasifikaci sloganů podle různých kritérií, a dále je zde uvedena charakteristika adresáta jednotlivých typů sloganů. Třetí část práce se zabývá efektivním zpracováním sloganů, základními a nejzávažnějšími vlivy na tvorbu sloganů.cs
dc.format93 s. (130 000 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoruru
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectreklamní textcs
dc.subjectslogancs
dc.subjectreklamacs
dc.subjectklasifikace sloganůcs
dc.subjectadresát sloganůcs
dc.subjectefektivita reklamních textůcs
dc.subjectpříprava sloganůcs
dc.subjectmetodika testovánícs
dc.titleReklamní slogany v obchodní sítics
dc.title.alternativeAdvertising slogans in business networken
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra ruského a francouzského jazykacs
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe diploma thesis deals with the issue of creating advertising slogans and their characteristics in the trading network. The thesis is divided into three chapters. The first one contains analysis of the specifics of advertising texts, of slogans as an elemental category of an advertising text, and of some linguistic peculiarities of these texts. Second chapter is dedicated to the classification of slogans according to various criteria and a characterization of a final slogan recipient. Third chapter presents an effective elaboration of advertising slogans, main and crucial influences on the slogan creation.en
dc.title.otherReklamní slogany v obchodní sítics
dc.subject.translatedadvertising texten
dc.subject.translatedsloganen
dc.subject.translatedadvertisementen
dc.subject.translatedslogan classificationen
dc.subject.translatedslogan recipienten
dc.subject.translatedeffectiveness of advertising textsen
dc.subject.translatedslogan creationen
dc.subject.translatedtesting methodologyen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Sikorova_2014.pdfPlný text práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
Pos-Sikorova-Svob.pdfPosudek vedoucího práce261,72 kBAdobe PDFView/Open
Pos-Sikorova-Ryk.pdfPosudek oponenta práce151,43 kBAdobe PDFView/Open
Obh-Sikorova.pdfPrůběh obhajoby práce75,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13091

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.