Title: Vznik a vývoj plzeňského pivovaru Světovar
Other Titles: Founding and development of Světovar brewery in Pilsen
Authors: Pfejfer, Tomáš
Advisor: Breitfelder, Miroslav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13310
Keywords: Světovar;pivo;pivovar;Plzeň
Keywords in different language: Světovar;beer;brewery;Pilsen
Abstract: Práce je věnována jednomu z nejvýznamnějších někdejších plzeňských pivovarů Světovaru který fungoval v letech 1912 - 1933. Jeho hlavní význam spočíval v tom, že se dokázal prosadit i přes velice nevýhodné podmínky na trhu a udržet si popularitu během světové války i hospodářské krize. V této práci je zachycen jeho vznik, rozvoj a poté po?stup?ný rozklad jeho největším konkurentem Měšťanským pivovarem.
Abstract in different language: This work is dedicated to one of the most famous pilsner breweries the Světovar brewery which was in operation between years 1912 and 1933. Its significance was especially in its ability to win recognition despite bad conditions on the market and to hold its popularity even in times of World War I and the Economic Crisis. In this work, Světo?var's founding, development and its gradual decomposition by its greatest competitor Měšťanský pivovar is described.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomas_Pfejfer_BP.pdfPlný text práce2,84 MBAdobe PDFView/Open
Pfejfer V.pdfPosudek vedoucího práce496,28 kBAdobe PDFView/Open
Pfejfer O.pdfPosudek oponenta práce616,45 kBAdobe PDFView/Open
Pfejfer P.pdfPrůběh obhajoby práce177,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13310

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.