Title: Pohraniční služba za socialismu
Other Titles: Borderline guards in socialist republic
Authors: Dvořák, Tomáš
Advisor: Morávková, Naděžda
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13311
Keywords: pohraniční stráž;politizace;hraniční pásmo;socialismus
Keywords in different language: borderline guard;politization;borderline area;socialism
Abstract: V této práci bych rád přiblížil fungování a činnost pohraničních složek v období let 1948 až 1989. Toto velice široké téma jsem se rozhodl zúžit zejména na běžnou agendu a denní rutinu PS. Mým druhým cílem je zjistit, zda-li a jak byly tyto složky ovlivněny tehdejším režimem a jak bylo na jednotlivé vojáky politicky působeno.
Abstract in different language: It this bachelor thesis I would like to get closer to a process and work of borderline guards in years 1948 to 1989. This is very big theme and I would like to norrow it down to a basic administrativ a daily rutine of BG. My secound goal is to find If this services was influenced by regime in that time, and If and how could that impact individual soliders.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarske prace T. Dvorak.pdfPlný text práce2,14 MBAdobe PDFView/Open
Dvorak V.pdfPosudek vedoucího práce419,52 kBAdobe PDFView/Open
Dvorak O.pdfPosudek oponenta práce578,11 kBAdobe PDFView/Open
Dvorak P.pdfPrůběh obhajoby práce175,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13311

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.