Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDžugan, Jan
dc.contributor.advisorJandová, Dagmar
dc.contributor.advisorKubina, Tomáš
dc.contributor.authorKepka, Karel
dc.contributor.refereeKučerová, Ludmila
dc.date.accepted2014-06-12
dc.date.accessioned2015-03-25T09:35:36Z-
dc.date.available2013-09-23cs
dc.date.available2015-03-25T09:35:36Z-
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-05-22
dc.identifier57719
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/13477
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá možnostmi zrychlené sferoidizace cementitu za pomoci termomechanického válcování v podmínkách laboratorní trati ve firmě COMTES FHT. Experimentálním materiálem byla středněuhlíková ocel C45. Teoretická část se zabývá popisem termomechanického válcování a sferoidizace cementitu. V praktické části byly provedeny 3 etapy válcovacích režimů. Následně byl zkoumán vliv jednotlivých parametrů na výslednou strukturu s důrazem na sferoidizaci cementitu.cs
dc.format50 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectTermomechanické válcovánícs
dc.subjectřízené válcovánícs
dc.subjectsferoidizacecs
dc.subjectASRcs
dc.subjectČSN 12 050cs
dc.subjectC45cs
dc.titleTermomechanické válcování vybraných ocelí v podmínkách laboratorní trati COMTES FHTcs
dc.title.alternativeThermomechanical Rolling of Selected Steels in Conditions of Laboratory Rolling Mill in COMTES FHTen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.description.departmentKatedra materiálu a strojírenské metalurgiecs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis deals with possibilities of accelerated cementite spherodization by using thermomechanical rolling in conditions of laboratory rolling mill in company COMTES FHT. The experimental material was a middle-carbon steel C45. The theoretical part deals with description of the thermomechanical rolling and cementite spherodization. In the experimental part 3 rolling regimes were performed. Subsequently the influence of the individual parameters on resulting microstructure with an emphasis on cementite spherodization were investigated.en
dc.subject.translatedThermomechanical rollingen
dc.subject.translatedcontrolled rollingen
dc.subject.translatedspherodizationen
dc.subject.translatedASRen
dc.subject.translatedC45en
dc.subject.translatedCSN 12050en
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Termomechanicke valcovani vybranych oceli v podminkach laboratorni trati COMTES FHT.pdfPlný text práce9,49 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_Kepka.tifPosudek vedoucího práce176,55 kBTIFFView/Open
OP_Kepka.tifPosudek oponenta práce72,38 kBTIFFView/Open
Prubeh_Kepka.tifPrůběh obhajoby práce56,04 kBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13477

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.