Title: Barevné systémy a jejich aplikace
Other Titles: Color Systems and Their Applications
Authors: Mikolášová, Zuzana
Advisor: Skala, Václav
Referee: Lobaz, Petr
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13520
Keywords: barevný systém;chromatický diagram;RGB;jas;barva;tisk kovových barev;ICC profil;převody mezi systémy;reprezentace barevného modelu
Keywords in different language: color system;chromaticity diagram;RGB;luminance;color;printing of metallic colors;ICC profile;conversions between color systems;representation of color model
Abstract: Předložená bakalářská práce, Barevné systémy a jejich aplikace, je zaměřena na přehled moderních barevných systémů a jejich využití. První část práce obsahuje základní informace o lidském zraku a o barevných systémech obecně. Druhá část je soustředěna na individuální barevné systémy, jejich využití v moderním světě a na převody mezi nimi. Realizační část práce se pak věnuje hlavně převodům mezi systémy a jejich demonstraci.
Abstract in different language: Submitted bachelor's thesis, 'Color Systems and Their Applications', is focused on a summary of the modern color systems and their applications. The first part is focused on general knowledge about human sight and about color systems in general. The second part deals with individual color systems, their use in modern world and conversions between them. The implementation part of thesis is focused on the work with individual systems and their conversions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mikolasova_A11B0433P_BP.pdfPlný text práce5,01 MBAdobe PDFView/Open
A11B0433P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce290,33 kBAdobe PDFView/Open
A11B0433P-posudek.pdfPosudek oponenta práce817,66 kBAdobe PDFView/Open
A11B0433P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce187,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13520

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.