Title: B-Spline Remeshing
Other Titles: B-Spline Remeshing
Authors: Šroub, Petr
Advisor: Kohout, Josef
Referee: Janák, Tomáš
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13525
Keywords: Remeshing;Trojúhelníková síť;Parametrické plochy
Keywords in different language: Remeshing;Triangle mesh;Parametric surfaces
Abstract: Tématem práce je "B-Spline Remeshing". Jsou zde popsány různé kategorie přístupu k problému remeshingu trojúhelníkových sítí podle daných podmínek a požadavku, podrobně popsán jeden z již zavedených přístupů k tomuto problému, a jeho úprava pro daný problém remeshing soustředěný na vyhlazení a opravu sítě zatížené šumem a obsahující drobné závady. Dále je zde popsána konkrétní implementace tohoto algoritmu, proč bylo od B-Spline ploch upuštěno ve prospěch Beziérovo ploch, výsledky otestování této implementace na uměle vytvořených i reálných datech a problémy, ke kterým došlo během testování. Na závěr je uvedeno, jak by se postupovalo pro opravu těchto problémů a kterým směrem lze postupovat pro možné budoucí vylepšení práce.
Abstract in different language: The subject of this work is "B-Spline Remeshing". Herein are described different categories of approaches to solving the remeshing problem for triangle meshes depending upon given constraints and requirements. More thoroughly is described one specific established approach to this problem and its adjustment to the given problem remeshing focused on smoothing and repair of a triangle mesh affected by noise and containing small defects. Furthermore, the actual implementation of this algorithm is described along with why B-Spline surfaces were abandoned in favor of the more simple Bézier surfaces, the results of testing this implementation on both artificially generated objects and meshes representing real objects and the problems that have arisen during this testing. Finally, it is explained how to approach fixing these issues and which direction any further improvement of the program might take.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bach.pdfPlný text práce2,08 MBAdobe PDFView/Open
A10B0689P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce880,92 kBAdobe PDFView/Open
A10B0689P-posudek.pdfPosudek oponenta práce811,56 kBAdobe PDFView/Open
A10B0689P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce183 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13525

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.