Title: Vřerteník univerzálního hrotového soustruhu
Other Titles: The Headstock of the Universal Centre Lathe
Authors: Pušman, Šimon
Advisor: Hynek, Martin
Vykoukal, Jaroslav
Referee: Žídek, Jan
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13566
Keywords: vřeteník;univerzální hrotový soustruh;hlavní pohon;vřeteno;převodové mechanismy;MKP;CAD
Keywords in different language: headstock;universal center lathe;main drive;spindle;transmission mechanism
Abstract: V této diplomové práci byly vytvořeny dvě varianty konstrukčního řešení vřeteníku univerzálního hrotového soustruhu. Tyto varianty byly vyhodnoceny a bylo zvoleno vhodné konstrukční řešení. Po-mocí analytických a numerických výpočtů byly navrženy a zkontrolovány jednotlivé části vřeteníku. Vřeteník byl zkonstruován pomocí CAD systému a pro jeho vybrané součásti byla vytvořena výkresová dokumentace.
Abstract in different language: Two design variants of the headstock of the universal center lathe were made in this diploma sheet. These variant were compared and the right design solution of the headstock was chosen. Particular components were designed and checked due to analytic and numeric calculations. The headstock was designed in the CAD system and drawings were made for particular component.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PUSMAN_Simon_DP.pdfPlný text práce7,22 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Pusman.pdfPosudek vedoucího práce492,85 kBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Pusman.pdfPosudek oponenta práce903,68 kBAdobe PDFView/Open
Pusman.pdfPrůběh obhajoby práce272,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13566

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.