Title: Víceúčelový přívěs
Other Titles: Multifunction trailer
Authors: Vychodil, Marek
Advisor: Němec, Ladislav
Hobl, Petr
Referee: Pěnkava, Václav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13577
Keywords: přívěs;traktor;nástavba;sklápění;CAD;MKP
Keywords in different language: trailer;tractor;platform;tilt;CAD;MKP
Abstract: Diplomová práce obsahuje rešerši trhu přívěsnými vozíky za osobní automobily, výňatek z platné legislativy v ČR pro provoz, výrobu a schválení přívěsných vozidel, návrh tří koncepcí řešení, výběr optimální varianty a vlastní návrh konstrukce zvolené varianty, dle požadavků zadavatele.
Abstract in different language: The dissertation contains research of the market with trailers, the extract from valid legislation of the Czech Republic for the operation, the production and the approval of trailers. You can find there the suggestion of three solutions, the choice of optimal variation and own design project in accordance with client´s requirements.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Viceucelovy prives - M. Vychodil.pdfPlný text práce9,4 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Vychodil.pdfPosudek vedoucího práce960,79 kBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Vychodil.pdfPosudek oponenta práce964,87 kBAdobe PDFView/Open
Vychodil.pdfPrůběh obhajoby práce311,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13577

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.