Title: "Vzorce člověka" - srovnání vybraných chápání a vymezení člověka
Other Titles: "Patterns of human" - comaparison of selected human understanding
Authors: Ficuová, Lucie
Advisor: Murgaš, Jaromír
Referee: Pavlas, Petr
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13586
Keywords: Friedrich Nietzsche;Platón;panská morálka;otrocká morálka;resentiment;vůle k moci;nadčlověk;nesmrtelnost;anamnéza;areté;antropologická paradigmata
Keywords in different language: Friedrich Nietzsche;Plato;lordly moral;slave moral;resentiment;will to power;superman;immortality;anamnesis;arete;anthropological paradigms
Abstract: Bakalářská práce se zabývá pojetím a srovnáním konceptů člověka u vybraných filozofů, v tomto případě jde o učení Friedricha Nietzscheho a Platóna. Je zde uvedena filozofická antropologie obou myslitelů a některé rozpory mezi nimi. Práce se také věnuje dalším vzorům člověka, které se dají rozřadit podle paradigmat, které ve své knize popisuje N. Pelcová.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the interpretation and comparison of the different conceptions of human as perceived in the teaching of Friedrich Nietzsche and Plato. In the thesis it is introduced the philosophical anthropology of both thinkers and some of the divergences between them. The work also follows up another patterns of human, which can be sorted according to a several paradigms that are further described in the book made by N. Pelcova.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace.pdfPlný text práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
ficuova_murgas.pdfPosudek vedoucího práce210,51 kBAdobe PDFView/Open
Ficuova_Pavlas.pdfPosudek oponenta práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
O_ficuova.pdfPrůběh obhajoby práce77,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13586

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.