Title: Pojetí člověka a etiky u Davida Huma
Other Titles: Hume´s conception of human nature and morals
Authors: Brůjová, Pavlína
Advisor: Kratochvíl, Miloš
Referee: Špelda, Daniel
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13618
Keywords: morálka;ctnost;vášeň;přirozenost;rozum;motiv
Keywords in different language: morality;virtue;passion;nature;reason;motive
Abstract: Cílem práce je představit pojetí etiky u Davida Huma. Hume odvozuje kvalitu jednání z motivů, které se za jednáním skrývají. Dále se Hume zabývá pojetím vášní a rozumu. Hume popisuje morální hodnocení skrze psychologické mechanismy.
Abstract in different language: The aim of the work is to introduce Hume's concept of ethics. Hume derives a quality of action from motives that lie behind it. Hume also deals with the concept of passions and reason. Hume describes moral distinctions by the psychological mechanisms.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
D.Hume. BP..pdfPlný text práce658,81 kBAdobe PDFView/Open
brujovaPavlina_kratochvil.pdfPosudek vedoucího práce155,7 kBAdobe PDFView/Open
brujovaPa_spelda.pdfPosudek oponenta práce198,79 kBAdobe PDFView/Open
O_brujovaPavlina.pdfPrůběh obhajoby práce69,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13618

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.