Title: Slovní hodnocení z matematiky v 1. a 2. ročníku 1. stupně ZŠ
Other Titles: Verbal ranking of mathematics in grade one and two, at primary school (first grade of elemantary schools
Authors: Kyselová, Iva
Advisor: Pěchoučková, Šárka
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13742
Keywords: hodnocení;matematika;slovní hodnocení;základní škola;žák
Keywords in different language: evaluation;mathematics;verbal evaluation;primary school;pupil
Abstract: Diplomová práce Slovní hodnocení z matematiky v 1. a 2. ročníku 1. stupně základní školy se zabývá způsoby hodnocení práce v matematice na 1. stupni ZŠ. Posuzuje školního hodnocení. Zmiňuje kladné a záporné aspekty slovního hodnocení. V práci navrhuji slovníček pojmů, který je využitelný ve slovním hodnocení z matematiky. Na základě pozorování žáků vytvářím slovní hodnocení z matematiky za dané pololetí. Výstupní slovní hodnocení bylo podkladem k dotazníkovému výstupu. Smyslem dotazníků je zhodnotit slovní hodnocení z pohledu rodičů, učitelů a žáků.
Abstract in different language: The diploma thesis Verbal ranking of mathematics in grade one and two, at primary school (first grade of elemantary schools) deals with evaluation of work and its methods in 1st grade mathematics in elementary school. It assess on school evaluation. The thesis mentions positive and negative aspects of verbal evaluation. In my thesis I suggest the word list of concepts which can be used for evaluation. Based on my research in elementary school I?m creating a verbal evaluation in mathematics in a present midterm. Output of the verbal evaluation was the base for the questionnaire output. The purpose of the questionnaire is to evaluate verbal score from the parents, teachers and students point of view.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Kyselova.pdfPlný text práce25,26 MBAdobe PDFView/Open
Kyselova - hodn..pdfPosudek vedoucího práce136,46 kBAdobe PDFView/Open
Posudek DP_Kyselova.pdfPosudek oponenta práce3,83 MBAdobe PDFView/Open
Kyselova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce90,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13742

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.