Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKáňová, Šárka
dc.contributor.authorDivišová, Veronika
dc.date.accepted2014-05-28
dc.date.accessioned2015-03-25T09:38:47Z-
dc.date.available2013-06-14cs
dc.date.available2015-03-25T09:38:47Z-
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-04-11
dc.identifier57009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/13807
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá specifiky práce učitelů se žáky s postižením na střední škole ve Spáleném Poříčí. Cílem práce bylo zjistit, jak vidí odlišnosti ve vzdělávání žáci a jejich učitelé. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou vysvětlovány pojmy jako integrace, inkluze, analýza dokumentů. Praktická část seznamuje čtenáře se skupinami respondentů a samotným výzkumným šetřením. Informace byly zjišťovány pomocí polostrukturovaného rozhovoru a analýzy dokumentů. Zjištěné poznatky jsou shrnuty v závěru práce.cs
dc.format40 s. (62 966 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=57009-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectIntegracecs
dc.subjectinkluzecs
dc.subjectanalýza dokumentůcs
dc.subjectpolostrukturovaný rozhovorcs
dc.subjectučitelský sborcs
dc.subjectbezpečnost žákůcs
dc.titleSpecifika práce učitelů se žáky s postižením (Církevní střední odborná škola ve Spáleném Poříčí)cs
dc.title.alternativeThe specifics of the work of teachers with students with disabilities (in the middle school in Spálené Poříčí)en
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra pedagogikycs
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogicecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with the specifics of teachers' work with disabled students in secondary school in Spálené Poříčí. The aim was to find out how pupils and their teachers see the differences in education. The work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part explains concepts such as inclusion or analysis of documents. The practical part introduces the reader to the groups of respondents and the actual research survey. Information was collected through semi-structured interviews and document analysis. The findings are summarized in the conclusion.en
dc.subject.translatedInclusionen
dc.subject.translateddocument analysisen
dc.subject.translatedsemi-structured interviewen
dc.subject.translatedstaffen
dc.subject.translatedsafety of pupilsen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Veronika Divisova.pdfPlný text práce508,26 kBAdobe PDFView/Open
Divisova VP.pdfPosudek vedoucího práce50,91 kBAdobe PDFView/Open
Divisova OP.pdfPosudek oponenta práce23,78 kBAdobe PDFView/Open
Divisova O.pdfPrůběh obhajoby práce10,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13807

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.