Title: Modalverben kontrastiv
Other Titles: Modal verbs contrastive
Authors: Benešová, Ivana
Advisor: Höppnerová, Věra
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13841
Keywords: modální slovesa;subjektivní modalita;objektivní modalita;opis modálních sloves;porovnání
Keywords in different language: modal verbs;subjective modality;objective modality;transcription of modal verbs;comparison
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá modálními slovesy v němčine a jejich srovnáním s možnostmi překladu do češtiny. Práce je rozdělena na dvě části, část teoretickou a část praktickou. V první kapitole jsou posány různé definice modálních sloves a jejich srovnání. Třetí a nejobsáhlejší část se zabývá různými významy německých modálních sloves, z hlediska objektivní a subjektivní modality. Další kapitoly lze charakterizovat jako různé opisy modálních sloves. V praktické části jsou vybrány příkladové věty z románu Der Vorleser, které jsou posléze porovnány s českými ekvivalenty.
Abstract in different language: This thesis deals with modal verbs in German language and with comparison of the possibilities of their translation into the Czech. Thesis is devidid into two parts, theoretical and practical. The first part contains definitions of modal verbs and their comparison. The third part is the biggest one and deals with meanings, from the point of the subjective or objective modality. Next parts deals with transcription of modal verbs. The practical part has different sentences with modal verbs from the roman Der Vorleser, which are compared with the Czech equivalents.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Benesova.pdfPlný text práce887,17 kBAdobe PDFView/Open
benesova_vp.pdfPosudek vedoucího práce353,18 kBAdobe PDFView/Open
benesova_op.pdfPosudek oponenta práce307,33 kBAdobe PDFView/Open
benesova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce86,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13841

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.