Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPešková, Michaela
dc.contributor.authorMarchevková, Josefína
dc.date.accepted2014-05-22
dc.date.accessioned2015-03-25T09:39:46Z
dc.date.available2013-06-07cs
dc.date.available2015-03-25T09:39:46Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-04-15
dc.identifier56240
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/13922
dc.description.abstractV bakalářské práci jsou rozebrány lexikální přejímky z francouzského jazyka do ruského v kontextu historickém, politickém a lexikologickém. Přejímání započalo během vlády cara Petra I. Velikého a probíhalo hlavně v období 2. poloviny 18. století, 19. století a začátku 20. století. Francouzština v té době zaujímala v ruské společnosti prestižní postavení.cs
dc.format52 s. (89 000 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectfrancouzský jazykcs
dc.subjectruský jazykcs
dc.subjectlexikologiecs
dc.subjectpřejímánícs
dc.subjectpolitické vztahycs
dc.subjectkulturacs
dc.subjectemigracecs
dc.subjectbeletriecs
dc.subjectslovníkycs
dc.titleLexikální přejímky z francouzštiny do ruštiny v historickém kontextucs
dc.title.alternativeLexical loanwords from French to Russian in the historical contexten
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra ruského a francouzského jazykacs
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogicecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis analyses the lexical loanwords from the French language to the Russian language in the historical, political, and lexicological context. Borrowing of the words started during the reign of Tsar Peter the Great but it took place mainly through the second half of the 18th century, the 19th century, and the beginning of the 20th century. The French language held a prestigious position in the Russian society at this time.en
dc.subject.translatedfrench languageen
dc.subject.translatedrussian languageen
dc.subject.translatedlexicologyen
dc.subject.translatedacceptanceen
dc.subject.translatedpolitical relationsen
dc.subject.translatedcultureen
dc.subject.translatedemigrationen
dc.subject.translatedfictionen
dc.subject.translateddictionariesen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
marchevkovabp.pdfPlný text práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
Pos-Marchevkova-Pesk.pdfPosudek vedoucího práce252,8 kBAdobe PDFView/Open
Pos-Marchevkova-Frid.pdfPosudek oponenta práce173,24 kBAdobe PDFView/Open
Obh-Marchevkova.pdfPrůběh obhajoby práce54,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13922

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.