Title: Státní Treťjakovská galerie (historie, současnost, tematický slovník)
Other Titles: The State Tretyakov Gallery (history, the present, thematic dictionary)
Authors: Žídková, Kateřina
Advisor: Pešková, Michaela
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13929
Keywords: galerie;muzea umění;kulturní dějiny;historická malba;podpora umění;dvojjazyčné překladové slovníky;výkladové slovníky
Keywords in different language: gallery;art museums;cultural history;historical painting;support for the arts;bilingual dictionaries;monolingual dictionary
Abstract: Bakalářská práce se věnuje tématu Státní Treťjakovské galerie, její historii spojené se zakladatelem P. M. Treťjakovem, současnosti a vybraným obrazům. Součástí práce jsou dva slovníčky - překladový a výkladový rusko-český slovníček vyexcerpovaných termínů.
Abstract in different language: This bachelor work includes basic information about State Tretyakov Gallery, history Tretyakov Gallery associated with the founder P.M. Tretyakov,present and selected images.Part of this work are two dictionaries - monolingual and bilingual, consisting of terms of art used in the literature.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zidkova BP.pdfPlný text práce2,06 MBAdobe PDFView/Open
Pos-Zidkova-Pesk.pdfPosudek vedoucího práce170,38 kBAdobe PDFView/Open
Pos-Zidkova-Sov.pdfPosudek oponenta práce117,56 kBAdobe PDFView/Open
Obh-Zidkova.pdfPrůběh obhajoby práce47,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13929

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.