Title: Soubor grafických listů na téma "Život v 21. století - alternativní a konzumní přistupy"
Other Titles: Set of prints on the topic "Life in the 21st century - alternative and consumerist approach"
Authors: Bazlova, Maryia
Advisor: Axmann, Mikoláš
Referee: Ogoun, Aleš
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14076
Keywords: ekologie;odpad;grafika;komiks;ilustrace;smysl života;konzumní přístup;alternativní přístup
Keywords in different language: ecology;waste;garbage;graphics;comics;illustration;meaning of life;consumerist approach;alternative approach
Abstract: Při realizaci tématu "Život ve 21. století - alternativní a konzumní přístupy" jsem se věnovala řešení takového problému, jakým je nebezpečí odpadu. Moje diplomová práce se skládá ze dvou částí: souboru grafických listů a komiksu. Pracovala jsem s komunálním odpadem ve dvou směrech. V komiksu jsem použila obsah popelnice a z jednotlivých odpadků jsem vytvářela postavy příběhu. V další části práce jsem daný materiál využívala při zpracování grafických listů. Z odpadků tak vznikal podklad pro tisk. Formou koláže jsem lepila odpad na lepenkovou desku a práci jsem zakončila nástřikem portrétů lidí jako hlavních tvůrců odpadkového světa skrze šablonu.
Abstract in different language: While working on the topic "Life in the 21st century alternative and consumerist approach" I've touched such problem as a danger of garbage pollution. My diploma thesis consists of two parts: a set of graphics and a comics. I was working with municipal waste. For comics I've used the content of garbage bins for creating characters of the story. In the second part of the thesis I used garbage as a background for prints. Like chaotic collage I glued rubbish on cardboard panels and then finished work with sprayig portrets of people (as the main creators of trash world) using templates.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (UUD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomka_Maryia Bazlova.pdfPlný text práce6,86 MBAdobe PDFView/Open
Bazlova.pdfPosudek vedoucího práce209,95 kBAdobe PDFView/Open
Bazlova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce140,32 kBAdobe PDFView/Open
Bazlova.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce127,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14076

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.