Title: Kniha pro někoho
Other Titles: Book for someone
Authors: Holasová, Aneta
Advisor: Axmann, Mikoláš
Pelc, Jan
Referee: Mištera, Josef
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14078
Keywords: kniha;ilustrace;akvarel;řezníci
Keywords in different language: book;illustration;watercolor;butchers
Abstract: Cílem bylo vytvořit knihu pro někoho. Po delším hledání jsem si vybrala svého dědečka. Knihu, kterou jsem vytvořila je jeho biografií. Pojednává o jeho cestě k řeznickému řemeslu. Zachycuji, tak široké období od útlého dětství až po současnost. Chtěla jsem, aby působila jako vzpomínka nad fotografiemi. Inspirací mi bylo vyprávění dědečka, podle kterého jsem sestavila text. Staré rodinné fotografie z kterých logicky vyplynul barevný kolorit knihy. Kompozice knihy je tvořena několika typy ilustrací. Drobné ilustrované fotografie, které vždy představují určitou etapu v dědečkově životě. Fotografie jsou opatřeny krátkým popiskem. Popisek představuje co se následně v knize odehrává. Celostranné ilustrace vycházející z fotografií. Tyto ilustrace jsou volným rozvedení z reálnými podklady ve fotografiích, které dotvářím na základě svých představ podle interview. Dalším typem ilustrací jsou sny nebo představy. Volila monochromatickou, modře snovou barevnost, která vychází z reálného základu, který má stejnou barevnost, která provází celou knihu. Komiksy jež v knize také nalezneme jsou krátké historky. Naučné tabule je posledním typem ilustrací v mé knize a má lehce didaktickou formu. Setkáme se tu s řeznickými nástroji nebo plemeny holubů. Celou knihu jsem se snažila budovat jako jakousi architekturu s velmi citlivě řazenými ilustračními prvky. Zároveň jsem dodržovala klasická pravidla, která jsou typická a léty prověřená pro stavbu knihy.
Abstract in different language: As my final work I wanted to create a book for a particular person. And then I decided that this person should be my grandfather. So I created a book which is biography of his life, especially about his work, he is a butcher. Great inspiration for me was my grandfather narration, by which I have com- piled the text of a this book. I also used old family photographs. The colour scheme of them is pretty wide from grey, blue and green to sepia. The composition of the book consist of a few types of illustrations - Small illustrated photos describes certain stages of grandfather's life. Big illustrati- ons across the whole page are based on photos and narration of my grand- father and my own ideas. Other type of illustrations are dreams. I used monochrome blue colour for this part. Dreams are about his imagination or secret dreams. The book also embrace comics. Comics are short stories or jokes of my grandfather. Educa- tion board are last type of illustration in my book. There are butcher's tools or breeds of pigeons. I wanted to show that my grandfather is interested no only in butchery but also in many other things. To photographs I added short descriptions. which link them to text in other pages. Other illustrations are without descriptions. I was trying to build a whole book like a some kind of architecture with a sen- sitively used element of illustration. However I also respected classical rules that are typical and time-tested for construction of book. I think I managed to create a complex book about my grandfather and with a brief insight into the butcher's craft.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (UUD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
teoreticka.pdfPlný text práce3,77 MBAdobe PDFView/Open
Holasova.pdfPosudek vedoucího práce206,4 kBAdobe PDFView/Open
Holasova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce105,56 kBAdobe PDFView/Open
Holasova.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce85,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14078

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.