Title: SITE SPECIFIC
Other Titles: SITE SPECIFIC
Authors: Weinfurterová, Monika
Advisor: Merta, Vladimír
Referee: Krysl, Michal
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14098
Keywords: příroda;člověk;vztah s přírodou
Keywords in different language: nature;human;relationship with nature
Abstract: Jako téma mé diplomové práce jsme si vybrala Site Specific. Ve své práci se zaměřuji na vztah člověka a přírody. V textové části diplomové části popisuji vztah člověka a přírody v umění od pravěku do dnešní doby. Zaměřuji dnešní absencí přírody v každodenním životě. Pokud se totiž podíváme na vztah přírody a člověka dnes a před sto lety uvidíme radikální rozdíl. Rozhodla jsme se na tuto situaci reagovat pomocí instalace.
Abstract in different language: As a theme of my thesis I chose the Site Specific. In my work I focus on the relation between people and nature. In the text part of my thesis I describe the relation between people and nature in art from prehistory to the present. I focus on today's absence of nature in everyday life. Because if we look on the relation between people and nature today and before one hundred years, we can see a significant difference.I decided to react to this situation using an installation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (UUD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Monika Weinfurterova SITE SPECIFIC[smallpdf.com].pdfPlný text práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
Weinfurterova.pdfPosudek vedoucího práce185,12 kBAdobe PDFView/Open
Weinfurterova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce169,69 kBAdobe PDFView/Open
Weinfurterova.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce125,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14098

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.