Title: Vlastní filozofie, analýza stylu "moje značka Celková koncepce, typ zákazníka a vize. Kolekce obuvi a doplňků (případně včetně oděvu). 6 ks modelů.
Other Titles: Personal philosphy, analysis of "my brand" style The conception, the type of customer and the vision. Collection of shoes.
Authors: Kolínská, Anna
Advisor: Krbcová, Helena
Referee: Németh Serbáková, Zuzana
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14099
Keywords: kolekce obuvi;vlastní filosovie;vizuální identita;architektura;bauhaus;logotyp
Keywords in different language: footwear collection;personal philosophy;corporate identity;architecture;bauhaus;logotype
Abstract: Tématem mé diplomové práce je Vlastní filozofie, analýza stylu "MOJE ZNAČKA", celková koncepce, typ zákazníka a vize. Jedná se o téma, které mi umožňuje využít poznatky z obou ateliérů, které jsem na škole studovala - ateliéru Fashion design a ateliéru Grafický design. Téma mě oslovilo jak svou komplexností, tak rozsahem a nutností zasazení autorské kolekce do zcela konkrétního rámce. Cílem mé diplomové je vypracování celkové koncepce vlastní značky od vlastní filosofie, přes tvorbu vizuální identity(corporate identity!!) až po navržení a realizaci autorské kolekce dámské obuvi o šesti modelech. Tato kolekce rozpracovává jednotný koncept od modelů pro každodenní nošení, až po modely určené také pro společenské akce. Vedle samotné kolekce je v rámci tématu kladen důraz na zpracování vizuální identity značky, kterou považuji za stěžejní pro marketingový úspěch značky. Jedním z důležitých dílčích cílů je tak tvorba logotypu, který bude určující pro soudržnost značky jako celku.
Abstract in different language: The topic of my master's thesis is pERSONAL PHILOSOPHY, ANALYSIS OF "MY BRAND" STYLE The conception, the type of customer and the vision. Collection of shoes. This topic enables me to use knowledge and skills acquired in both studios that I attended during my studies Fashion design studio and Graphic design studio. The topic appeals to me by its complexity and wide extent as well as its imperative to put an original collection into a completely new framework. The goal of my thesis is to create the overall concept of my own brand including philosophy, creating corporate identity as well as designing and creating a complete original collection of six pairs of women's footwear. This collection is based on a single concept which is explored in every individual pair designed for a wide variety of purposes from everyday use to social gatherings. The other main part of the thesis, besides the collection itself, is aimed at corporate identity of the brand, which I consider to be crucial for the brand's success. Therefore one of the constituent goals is also to create a logotype which determines the cohesiveness of the brand as a whole.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (UUD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Anna Kolinska.pdfPlný text práce13,29 MBAdobe PDFView/Open
Kolinska.pdfPosudek vedoucího práce160,77 kBAdobe PDFView/Open
Kolinska.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce243,47 kBAdobe PDFView/Open
Kolinska.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce101,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14099

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.