Title: Trendy, styl a vize - vlastní téma
Other Titles: Trends, style and vision - own theme
Authors: Pchalková, Markéta
Advisor: Krbcová, Helena
Referee: Pivcová, Štěpánka
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14101
Keywords: technicolor;potisk;dezén;sublimace;oděv
Keywords in different language: technicolor;printing;pattern;fashion
Abstract: Pro svou diplomovou práci jsem si zvolila téma Trendy, styl a vize. Nabízí mi cestu vytvoření kompletní oděvní kolekce včetně doplňků navazujících na momentální dění na poli módy. Mohu tak ztvárnit jakousi vlastní vizi současných trendů. Rešerše trendů S/S 14 mne nasměrovala pro mou výchozí inspiraci. V nynější době, kterou můžeme téměř nazvat "třetí průmyslovou revolucí ", jsem se nechala oslovit jednou menší technickou revolucí, a to barevného filmu - Technicolor. Technicolor, mi tak nabídl cestu propojení klasiky 50´s s filmem, technikou, pokrokem. Ráda bych dosáhla nálady onoho probarvení černobílého světa. Mou základní vizí tedy je, využít retro stylu s typickou elegantní siluetou v klasickém materiálu, ovšem oživenou tiskem.
Abstract in different language: I would like to introduce in my diploma thesis the topic of trends, style and vision. It offers to me a way of creating a complete fashion collection, including accessories related to the current events in the field of fashion. I can create my own vision of the current trends. This recherche directed me for my initial inspiration. At the present time, which can also be called as a " third industrial revolution" , I was inspired by one minor technical revolution and this revolution is colour film - Technicolor . Technicolor offered to me a way to link together 50's classic film, technology and progress. I would like to achieve the mood of that coloring black and white world. My basic vision is to use retro style, with typical elegant silhouette of a classic material, however, liven up by the print.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (UUD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marketa Pchalkova Diplomova Prace TRENDY, STYL, VIZE.pdfPlný text práce87,31 MBAdobe PDFView/Open
Pchalkova.pdfPosudek vedoucího práce145,58 kBAdobe PDFView/Open
Pchalkova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce186,94 kBAdobe PDFView/Open
Pchalkova.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce103,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14101

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.