Title: Analýza současného vývoje módy a tvorba vlastní ucelené kolekce kabelek, tašek a jiných doplňků
Other Titles: Analysis of the current development of fashion and creating own comprehensive collection of handbags, bags and other accessories
Authors: Solilová, Iva
Advisor: Krbcová, Helena
Referee: Rollová, Jana
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14104
Keywords: tašky;kabelky;doplňky;kůže;potisk;perforace;logo
Keywords in different language: bags;handbags;accessories;leather;printing;perforation;logo
Abstract: Analýza současného vývoje módy a ucelená kolekce kabelek, tašek a jiných doplňků je téma mé diplomové práce. Teoretická část se v úvodu stručně zabývá rozborem vývoje módy v současnosti a věnuje hlavní pozornost na objasnění myšlenkových pochodů a postupů při navrhování a realizaci ucelené kolekce tašek a drobných doplňků. Praktická část obsahuje šest modelů tašek, dvě šály, jeden šátek a jejich konečnou fotografickou dokumentaci. Kolekce je určena obyvatelům mého rodného domu, především mým sourozencům. Celá kolekce vychází z konkrétního detailu domu. Tento detail se projevuje celkovém vzhledu doplňků, v konstrukci, v potisku a perforaci použitých materiálů a dalších. Cílem práce je vytvořit hmatatelnou vzpomínku na tento dům, kterou je možné vzít si kamkoliv s sebou.
Abstract in different language: The theme of my Master Thesis is complete collection of handbags, bags and other accessories. The theoretical part is briefly focused on mode evolution analysis in presence and pays attention to clarification of thoughts and process of designing and realization of whole collection of bags and accessories. The practical part includes six models of handbags, two shawles, one scarf and its final photodocumentation. The collection is intended for inhabitants of my birth house, especially for my sisters. Whole collection comes out of concrete detail of the house. This detail is shown in appearance of all accessories, in construction, printing and perforation of all used materials. The goal of this thesis is to create tangible memory of this house, which is able to carry with you.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (UUD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
IVA SOLILOVA_FASHION DESIGN_DP_2014.pdfPlný text práce37,22 MBAdobe PDFView/Open
Solilova.pdfPosudek vedoucího práce134,1 kBAdobe PDFView/Open
Solilova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce147,8 kBAdobe PDFView/Open
Solilova.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce118,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14104

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.